Els permisos es divideixen en diferents classes:

Permís classe B

Permís que autoritza a conduir automòbils els quals la massa autoritzada no excedeixi de 3.500kg, dissenyats i construïts pel transport de fins a 9 passatgers inclòs el conductor. Aquests automòbils podran portar enganxat un remolc la massa màxima autoritzada del mateix no superi els 750kg.

Es podrà arrossegar un remolc de més de 750kg sempre i quan el conjunt (vehicle tractor + remolc) no superi els 3.500 kg.

Edat mínima per l’obtenció: 18 anys, podent examinar-se de la teòrica 3 mesos abans de complir els 18 anys.

Permís classe AM

Permís que autoritza a conduir ciclomotors de dos o tres rodes i quadricicles lleugers.

Edat mínima per a l’obtenció: 15 anys. Fins als 18 anys no es podrà portar passatger.

Permís classe A1

Permís que autoritza a conduir motocicletes lleugeres sense sidecar d’una cilindrada màxima de 125cc, una potència màxima d’11kw i una relació potència/pes no superior a 0,11Kw/kg.

Edat mínima per l’obtenció: 16 anys, la teòrica serveix ja per l’obtenció del permís de la classe B.

Permís classe A2

Permís que autoritza a conduir motocicletes amb una potència màxima de 35Kw i una relació potència/pes no superior a 0,2Kw/kg i no derivades d’un vehicle amb més del doble de la seva potència.

Edat mínima per l’obtenció: 18 anys

Permís classe A

Permís que autoritza a conduir tota classe de motocicletes amb o sense sidecar.
Requisits mínims: Només podrà expedir-se a conductors que siguin titulars d’un permís en vigor de la classe A2, amb almenys, dos anys d’antiguitat.

Edat mínima per a l’obtenció: 20 anys.